top of page

Slik søker du:

Ønsker du å delta i neste sesong av Eventyrlig oppussing?

 

Her er hva vi søker etter:


•    Fritidsboliger og andre spesielle bygg (gammel kraftstasjon, brygge, lager, forsvarsbygg, fyr etc)


•    Bygget må ha en unik og litt spesiell beliggenhet, og kan ligge hvor som helst i landet.
       
•    På fjellet, i skogen, ved sjø og fjord      
 
•    Fritidsboligen må ikke være i for dårlig forfatning. Vi bygger ikke ut, kun overflateoppussing.
 

a0cba0cf-989a-4c46-b23d-d2b78a08a120.png
53f66e9e-5cb1-4fe6-922c-e712f8292dc4.png
DJI_0037.jpg
2019-11-06 13.56.04.jpg
Eventyrlig_Sandøya.111.jpg
Eventyrlig_Øyangen.222.jpg

Dette må du besørge:   


•    Transport/frakt fra nærmeste adresse til hytta. Dette kan være snøskuter, helikopter, båt, andre fraktmidler    

   
•    Middag til crew

     

•    70 000 kr i egenandel  

     
•    Søppelhåndtering    

  
•    Søknadsarbeid til kommune ved evt fasadeendringer/bruksendringer osv. etter nærmere avtale. 

•    Et lager i nærheten til fritidsboligen


•    Overnattingsplasser til crew (ca. 12-15 personer)

 

 

 

 

 

 


 

Vi tar kontakt etter at søknad er innsendt, DERSOM vi ønsker å se videre på din søknad.

Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknader fortløpende.
 

 

bottom of page