Slik søker du:

Ønsker du å delta i neste sesong av Eventyrlig oppussing?

 

Her er hva vi søker etter:


•    Fritidsboliger og andre spesielle bygg (gammel kraftstasjon, brygge, lager, forsvarsbygg, fyr etc)


•    Bygget må ha en unik og litt spesiell beliggenhet, og kan ligge hvor som helst i landet.
       
•    På fjellet, i skogen, ved sjø og fjord      
 
•    Fritidsboligen må ikke være i for dårlig forfatning. Vi bygger ikke ut, kun overflateoppussing.
 

a0cba0cf-989a-4c46-b23d-d2b78a08a120.png
53f66e9e-5cb1-4fe6-922c-e712f8292dc4.png
DJI_0037.jpg
2019-11-06 13.56.04.jpg
Eventyrlig_Sandøya.111.jpg
Eventyrlig_Øyangen.222.jpg

Dette må du besørge:   


•    Transport/frakt fra nærmeste adresse til hytta. Dette kan være snøskuter, helikopter, båt, andre fraktmidler    

   
•    Middag til crew

     

•    60 000 kr i egenandel  

     
•    Søppelhåndtering    

  
•    Søknadsarbeid til kommune ved evt fasadeendringer/bruksendringer osv. etter nærmere avtale. 

•    Et lager i nærheten til fritidsboligen


•    Overnattingsplasser til crew (ca. 12-15 personer)

 


 
Send søknad som ett pdf-dokument, med både tekst og bilder. Teksten må beskrive hvilke oppgraderinger som ønskes, noen ord om historien til bygget, og utfyllende info og bilde av brukerne. Bildene må vise bygget innvendig og utvendig, beliggende i terreng og utsikt. Beskriv også ankomst til hytta, samt legg ved et kart som viser plassering pluss en målsatt planskisse.

Vi tar kontakt innen to mnd. etter at søknad er innsendt, DERSOM vi ønsker å se videre på din søknad.

Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknader fortløpende.

 

Søknaden sendes til eventyrlig@tmm.no  

Lykke til!